Dobor studni - Radiestezja

Przejdź do treści

Dobor studni

Woda, studnie, pompy

Studnie

Studnia tym różni się od każdej innej dziury w ziemi, że jej miejsce usytuowania, termin i sposób wykonywania, średnica i głębokość wykonania otworu a także średnica orurowania i wykonanie uszczelnienia, miejsce i sposób umieszczenia odpowiednio dobranego filtru a także dobór podnośnika wody o określonej wydajności nie powinny być przypadkowe.

To zdanie brzmi jak truizm lecz pominięcie któregokolwiek z wymienionych czynników może spowodować, że w efekcie naszych działań zamiast studni będziemy mieli tylko dziurę w ziemi.

Nawet bezbłędne wybranie miejsca na studnię nie gwarantuje uzyskania dostatecznej ilości wody ani trwałości ujęcia jeżeli zostaną popełnione błędy przy wyborze rodzaju studni i przy jej wykonywaniu.
Ogromne zróżnicowanie form występujących pod ziemią warstw wodonośnych wymusza stosowanie a więc i poznanie wielu rodzajów studni aby móc dopasować ten najbardziej odpowiedni typ do rodzaju warstwy wodonośnej i jej głębokości zalegania.

Jest wiele typów studni. Wynika to z konieczności dobrania zarówno rodzaju studni jak i metody jej wykonywania do parametrów jakie ma w konkretnym miejscu warstwa wodonośna.
Jakie typy studni mogą występować?
Kręgowe:

 • denno-naciekowe czyli woda napływa do studni przez całe dno,

 • boczno-naciekowe czyli woda wpływa bokiem kręgów, przez filtry, szczeliny, połączenia, specjalne kręgi filtracyjne lub rury filtracyjne,

 • z obsypką czyli filtr żwirowy znajduje się po zewnętrznej stronie kręgów i woda płynie najpierw po zewnętrznej stronie a do studni wpływa przez dno,

Wiercone:

 • bez rury osłonowej czyli wykonywane na tzw. zawał lub od razu z filtrem szpilkowym,

 • z rurą osłonową i z filtrem szpilkowym czyli o średnicy dużo mniejszej niż rura osłonowa,

 • z rurą osłonową i filtrem pełno średnicowym,

Kombinowane:

 • kręgowe z sączkami bocznymi,

 • kręgowe z nawiertem w dnie

Kilka zaleceń:

 • w okolicach gdzie łatwo jest o wodę, bo warstwy wodnośne są grube i łatwo dostępne, można stosować każdą z technik studniarskich jeśli nie ma tylko przeciwwskazań co do wprowadzenia sprzętu na teren,

 • tam gdzie są sygnały o możliwych kłopotach dotyczących wydajności i trwałości ujęć wody bezpieczniej jest wybrać wiertnię wybierakową,

 • w okolicy gdzie zdarzyło się nawet tylko jedno ujęcie z samowypływem zaleca się dla bezpieczeństwa wykonywanie studni wiertnią wybierakową z rurą osłonową,

Tabela nr 1 Zalecenia co do wyboru rodzaju studnia w zależności od miąższości warstwy wodonośnej


Tabela nr 2 Studnie rurowe - zalecane techniki wykonywania


Na zdjęciach:
- wejście do zamku w Norymberdze, po lewej  stronie tego podjazdu znajduje się źródełko widoczne na kolejnym zdjęciu /po prawej/,
Źródełko znajduje się powyżej dachów widocznych za bramą domów!

 Statystyki
Wróć do spisu treści