Zagrozenia - Radiestezja

Przejdź do treści

Zagrozenia

Woda, studnie, pompy

Kurzawka.
Kurzawka jest to bardzo drobny na granicy wręcz pyłu nawodniony piasek która zachowuje się już nie jak piasek, ale jeszcze nie jak woda (przypomina to zachowanie się błota).
Zdarza się, że warstwa wodonośna w której chcemy umieścić dno studni kręgowej znajduje się właśnie pod kurzawką (sama kurzawka tylko w wyjątkowej sytuacji nadaje się do poboru wody). Próby przejścia kurzawki tradycyjnymi metodami bez spięcia ze sobą kręgów   w większości przypadków kończą się utratą kręgów. Może się nawet zdarzyć zarwanie się gruntu obok studni  jeśli z urobku wybieranego ze studni nie będzie odsączana woda. Od momentu gdy w trakcie kopania pojawi się kurzawka urobek powinien być wybierany za pomocą worka rozpiętego na metalowej obręczy przymocowanej do odpowiednio długiego drąga.
cd w książce "Woda na działce i w domu" jest dostępna np na Allegro


Samowypływy przy wykonywaniu  studni.
Najlepiej to zapobiegać ewentualnym skutkom samowypływu wykonując studnię wiertnią wybierakową z rurą osłonową ponieważ w większości miejsc wystarczy zabezpieczyć rurę osłonową przed samoczynnym opuszczaniem się jej w warstwę wodonośną aby po wykonaniu kontrolowanego odprowadzenia wody i zaczopowaniu rury uzyskać wodę pod ciśnieniem. Przy zasilaniu wodą z takiego ujęcia wysokich budynków  może okazać się konieczne dodatkowe zastosowanie pompy zwiększającej ciśnienie wody. Zdarza się, że ciśnienie wypływającej wody może po pewnym czasie ulec trwałemu zmniejszeniu.
 Natomiast skuteczną, tymczasową, metodą zablokowania samowypływu z otworu nieuzbrojonego przy wykonywaniu np. studni wiertnią ślimakową jeśli nie ma przygotowanych odpowiednich rur osłonowych jest  wbicie w czasie do kilku minut od momentu wystąpienia samowypływu w odwiert odpowiednio grubego pala drewnianego

Gaz

Budowa studni kręgowych  jest  wyjątkowo niebezpieczna o czym często zapominają sami studniarze,  lecz  niebezpieczeństw nie może lekceważyć inwestor który ich angażuje do pracy. Znane są na terenie Polski liczne wypadki gdy w studni  poniósł  śmierć  nie  tylko  studniarz ale i osoby idące mu na ratunek.  Przypominam,  że  utrata  przytomności  wcale  nie  musi być spowodowana  gazem  trującym  -  każdy gaz uwolniony w trakcie kopania studni  który  wydobędzie  się  nawet w niewielkiej ilości lecz wyprze część   powietrza   przez  co  zawartość  tlenu  spadnie  poniżej  10% doprowadzić może do utraty przytomności.

 Statystyki
Wróć do spisu treści